Zwemles

Het nieuwe zwem-ABC

Leren zwemmen hoort bij de opvoeding van kinderen. Ouders van nu vinden het terecht belangrijk, dat hun kind zo jong mogelijk vertrouwd wordt gemaakt met het water, want gevaar schuilt in een klein hoekje. Alleen al om de veiligheid is het in ons waterland dus belangrijk om op een jonge leeftijd te kunnen zwemmen.

Het nieuwe zwem-ABC sluit meer aan bij de veranderde opvattingen over het onderwijs, want jonge kinderen leren op een andere manier dan oudere kinderen. In de opleidingen voor het zwem-ABC leren de kinderen allerlei vaardigheden, namelijk onder water zijn, oriënteren en op verschillende manieren draaien in het water. Behalve het aanleren van de enkelvoudige rugslag en de schoolslag maken zij ook kennis met andere voortbewegingsvormen zoals de borstcrawl en rugcrawl.

Inschrijven
Wil je jouw kind inschrijven voor zwemlessen? Dat kan vanaf de vijf jaar. Download en print ons inschrijfformulier en kom een keer langs!

Wanneer
Op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag geven wij 1 keer per week 45 minuten zwemles.

Vakanties
In de planning proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de continuïteit van de zwemlessen in relatie tot de vakanties.

  • Herfstvakantie: geen zwemlessen
  • Kerstvakantie: twee weken geen zwemlessen
  • Carnavalsvakantie: vrijdagmiddag tot en met Aswoensdag geen zwemlessen
  • Meivakantie: twee weken geen zwemlessen
  • Zomervakantie: geen zwemlessen

Kosten

Algemeen

Zwembadpas
€   6.00
Inschrijfgeld zwemles 
€ 10.00

 

Particulier zwemles jeugd

4 lessen
€ 32.80
8 lessen 
€ 65.60
12 lessen
€ 98.40

 

Particuliere zwemles volwassenen

10 lessen 30 min.
€ 60.00
10 lessen 45 min. 
€ 90.00

 

Oefenzwemmen

Kinderen die bij De Wisselslag zwemlessen volgen kunnen oefenzwemmen. Er zijn dan zweminstructeurs aanwezig om aanwijzingen te geven. Alle kinderen kunnen oefenzwemmen, ongeacht het niveau. Reserveren is verplicht.

Kosten (op vertoon van geldige leskaart)

Ouder
€ 2.00
Kind
€ 2.00

 

Tijden

woensdag 13:30 – 14:30 doelgroepenbad
zaterdag
11:00 – 12:00 wedstrijdbad en instructiebad

 

Oefenzwemmen voor volwassenzwemlessen dames

Tijdens het oefenzwemmen voor dames is er een vrouwelijke zweminstructeur aanwezig. Heeft jouw kind zwemlessen bij De Wisselslag? Dan mag jouw kind (tot 12 jaar) mee oefenen. Reserveren is verplicht.

Kosten (op vertoon van geldige leskaart)

Ouder
€ 2.00
Kind
€ 2.00

 

Tijden

zaterdag
11:00 – 12:00 doelgroepenbad

 

Kopje Meer informatie

Vorderingen
Tijdens elke cursus is er een kijkdag ingepland. Hier kunt u zelf zien hoever uw kind gevorderd is. Het lesniveau waarin uw kind wordt geplaatst, wordt door gekleurde lintjes aangeduid.

Deze lintjes hebben 2 doelen:

  1. Voor het kind is het een leuke stimulans om bij overplaatsing naar de volgende groep een ander lintje te krijgen.
  2. Voor het team is het duidelijk in welke groep het kind zwemt (mits u het lintje natuurlijk op de zwemkleding bevestigt).


Ononderbroken
Het zwem-ABC bestaat uit een ononderbroken opleiding met drie diploma’s. Diploma-A en diploma-B zijn als het ware opstapjes en met het C-diploma wordt de opleiding afgerond. Kinderen die het zwem-ABC voltooid hebben, zijn zwemveilig en vaardig genoeg om op een verantwoorde wijze te kunnen genieten van de vele vormen van vrijetijdsbesteding in, op, onder en aan het water.

Diplomazwemmen
Wanneer uw kind er klaar voor is om diploma te zwemmen, dan ontvangt zij/hij een ‘deelnemerskaart’. Deze kaart dient u in te vullen en in te leveren bij de balie.

Zwembadpas
Om deel te nemen aan onze activiteiten dient u een persoonsgebonden zwembadpas te kopen. Deze pas kunt u naar wens opwaarderen.